Odborné výrazy

Otázky a odpovědi pro začínající entomology - nebojte se zeptat na cokoliv
anonymus

Odborné výrazy

Příspěvek od anonymus » 29 dub 2010, 19:45

Typ faunistického rozšíření :

Kosmopolitní – druhy rozšířené či zavlečené na většině kontinentů
Holarktický – druhy rozšířené či zavlečené v palearktické a nearktické oblasti
Palearktický – druhy rozšířené od severní Afriky, přes Evropu až do východní Asie
Eurosibiřský – druhy rozšířené převážně v ceverní části palearktické oblasti od Evropy po Dálný východ (i druhy s disjunktními areály)
Západopalearktický – druhy rozšířené v západní polovině palearktické oblasti, včetně severní Afriky
Evropský – druhy rozšířené pouze v Evropě
Mediteránní – druhy rozšířené převážně v oblasti kolem Středozemního moře a případně v úzkém pásu až do Střední Asie a pronikající daleko na sever do střední Evropy


Biotopová vazba :


Ubikvistní druhy – generalisté schopni žít na všech biotopech, včetně ruderálů, agrocenóz a intravilánu obcí
Eurytopní druhy – druhy žijící na širším spektru biotopů
Stenotopní druhy – druhy vyskytující se jen v určitých většinou velmi podobných biotopech
Synantropní druhy – druhy žijící v obydlí člověka či v jeho blízkosti
Florikolní druhy – druhy žijící na květech
Foleofilní druhy – druhy žijící v hnízdech obratlovců
Koprofilní druhy – druhy vázané na trus
Hygrofilní druhy – vhkomilné druhy
Mycetofilní druhy – druhy vázané na houby
Mycetofágní druhy – druhy živící se houbami
Myrmekofilní druhy – druhy vázané na mravence a jejich hnízda
Psamofilní druhy – druhy vázané na písčité půdy
Silvikolní druhy – lesní druhy
Termofilní druhy – druhy se zvýšeným termopreferendem preferující teplé biotopy
Tyrfobiontní druhy – druhy vázané celým vývojovým cyklem na rašeliniště
Tyrfofilní druhy – druhy upřednostňující rašeliniště

Rozdělení druhů podle ekologických nároků a vztahu k antropogennímu ovlivnění:

Skupina reliktů I. řádu (RI) – druhy boreomontánního s boreoalpinského výskytu s ustálenou vazbou na stanoviště, které se nejvíce svým charakterem podobají původnímu stavu tzn. lokality relativně antropogenně nenarušené, jako jsou původní a přirozené lesy, horské polohy, rašeliniště apod. Jedná se o druhy s nejužší ekologickou valencí s jsou tedy specializovány na poměrně úzce vymezené ekologické podmínky.

Skupina reliktů II. řádu (RII) – druhy vázané na převládající typ středoevropského klimatu, kterému odpovídají současné přirozené lesní ekosystémy. Nemají tak vyhraněné nároky na charakter lesa jako skupina RI. Patří sem adaptabilnější druhy vyskytující se ve všech typech kulturního lesa, v remízkách a na pasekách.

Skupina expanzivních druhů (E) – eurytopní druhy se schopností pronikat do uměle odlesněné krajiny a osidlovat stanoviště silně ovlivněná činností člověka, jako jsou ohhospodařované louky, pole, antopické útvary apod.

Zařazení druhů do skupin podle stupně ohrožení

Na základě kategorizace IUCN byly druhy rozděleny podle BOHÁČE, MATĚJÍČKA (2004) do následujících kategorií:

Regionálně vyhynulý nebo vyhubený(EX)
Za regionálně vyhynulý či vyhubený je taxon považován v případě, že za posledních cca 30 let nebyl na našem území potvrzen jeho výskyt. Jestliže byl ve vhodné denní, sezónní a roční době proveden ve známých nebo předpokládaných biotopech v historickém areálu rozšíření taxonu vyčerpávající průzkum a nepodařilo se najít žádné jedince, považuje se taxon za vyhynulý či vyhubený. Průzkum by měl probíhat v časovém úseku, který odpovídá životnímu cyklu a životním formám daného taxonu.
Kriticky ohrožený(CR)
Je taxon, jemuž hrozí krajně vysoké nebezpečí vyhynutí či vyhubení ve volné přírodě. Jeho výskyt je silně roztříštěný nebo je taxon zjištěn pouze na jedné lokalitě.
Ohrožený(EN)
Je taxon čelící velmi vysokému nebezpečí vyhynutí či vyhubení ve volné přírodě. taxon má roztříštěný výskyt nebo je zjištěn na maximálně 5 lokalitách. Pozorovaný, usuzovaný nebo předvídaný úbytek lokalit pokračuje.
Zranitelný (VU)
Je taxon, jenž čelí vysokému nebezpečí vyhynutí či vyhubení ve volné přírodě. má silně roztříštěný výskyt nebo je taxon zjištěn maximálně na 10 lokalitách. Pozorovaný, usuzovaný nebo předvídaný úbytek lokalit pokračuje

anonymus

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od anonymus » 29 dub 2010, 21:02

epipleury.. okraj krovek sahají od base ke konci krovek - úzký proužek co je vidět z boku .. dobře to poznáš
apikální zub ... zub na konci holeně před chodidlem
laterální zub .... laterální = boční, pohled z boku... doporučuji latinský slovník nebo učebnici anatomie

dále ještě
- dorsální - shora
- ventrální – zespodu

apikální = špicový - od slova apex = špice
laterální = postranní, boční

Caput = hlava
Collum = krk
Mentum = brada
Tempora = spánky
Antennae = tykadla
Flagellum = vějířek tykadel
Mandibula = kusadlo
Oculus compositus = složené oko
Clypeus = čelní štít
Vertex = temeno
Scutum = štít
Elytrum = krovka
Sutura = šev krovek
Epipleurum elytralis = epipleura krovek
Prothorax = předohruď
Episternum prothoracis = episterna předohrudi
Processus prosternalis = výběžek předohrudi
Mesothorax = středohruď
Episternum mesothoracis = episterna středohrudi
Epimerum mesothoracis = epimery středohrudi
Metathorax = zadohruď
Episternum metathoracis = episterna zadohrudi
Abdomen = zadeček
Sternitum = články zadečku
Sternitum anale = anální sternit
Acetabulum = kloubní jamka
Trochanter = příkyčlí
Coxa = kyčel
Femur= stehno
Tibia = holeň
Tarsus = chodidlo
Unguiculus = drápek

anonymus

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od anonymus » 29 dub 2010, 21:03

Holotypus = Holotyp je jediný exemplář, na němž je v původní publikaci založen nový nominální taxon
Paratypus = Je li v typové sérii více kusů označí autor jeden exemplář (zpravidla samce) jako Holotypus (samici) jako Alotypus a ostatní exempláře jako Paratypy
Cotypus = Dříve se nepoužívalo označení Holotypus a Paratypus , ale označení Typus a Cotypus takže v dnešním pojetí je to jako Holotypus a Patatypus.
Syntypus = Nemá li nějaký nominální taxon druhu ani Holotyp ani Lectotyp , jsou všechny exempláře jeho typové série syntypy
Lectotypus = Obsahuje li typová serie více než jeden exemplář a Holotyp nebyl designován,jakýkoli autor může designovat jeden ze Syntipů jako Lectotyp a ostatní exempláře pak označí jako Paralectotypus
Neotypus = Jestliže se lze domnívat, že žádný Holotyp ani Lectotyp ani Syntip ani dříve stanovený Neotyp neexistuje, múže autor designovat jiný exemplář jako příšlušný typ (Neotyp).Neotyp má být designován jen v souvislosti s dílem revizního charakteru, ale jen za vyjimečných okolností,jestliže příslušného Neotypu je zapotřebí v zájmu stability nomenklatury.

anonymus

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od anonymus » 21 kvě 2010, 11:12

Pro začátek zatím tohle:

anonymus

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od anonymus » 21 kvě 2010, 11:28

.

Uživatelský avatar
burysek
Příspěvky: 145
Registrován: 29 dub 2010, 09:06
Bydliště: Sedlec u Líbeznic

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od burysek » 21 kvě 2010, 13:13

Tady je jedna interaktivní, ale nevím jestli to blbne jenom mě, protože to je nějak posunuté.
http://www.cetoniidae.com/beetles_1.html

Uživatelský avatar
PavelJakubec
Příspěvky: 259
Registrován: 02 kvě 2010, 09:25
Bydliště: Praha

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od PavelJakubec » 21 kvě 2010, 14:56

Asi používáš Firefox. Tam mě to taky blbne, ale když jsem to zkusil otevřít v Exploreru, tak bez problému.

Uživatelský avatar
Xixuthrus
Příspěvky: 248
Registrován: 29 dub 2010, 06:39
Bydliště: Praha

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od Xixuthrus » 23 kvě 2010, 14:13

..
Naposledy upravil(a) Xixuthrus dne 24 pro 2013, 11:00, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Radim
Příspěvky: 462
Registrován: 29 dub 2010, 07:47
Bydliště: Zlaté Hory - Salisov
Kontaktovat uživatele:

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od Radim » 23 kvě 2010, 14:35

Je to součást pohlavního orgánu samců...u Carabidů jsou paramery myslím docela redukované a celkově pozměněné, nejlepší je najít si obrázek :P
Radim Gabriš
Coleoptera CE, Neuropterida E.

anonymus

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od anonymus » 23 kvě 2010, 14:48

asi takhle u Carabusů
Naposledy upravil(a) anonymus dne 23 kvě 2010, 18:42, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Radim
Příspěvky: 462
Registrován: 29 dub 2010, 07:47
Bydliště: Zlaté Hory - Salisov
Kontaktovat uživatele:

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od Radim » 23 kvě 2010, 15:02

No já nevím Honzo, není to označené spíš vnitřní vak penisu?
Radim Gabriš
Coleoptera CE, Neuropterida E.

Uživatelský avatar
J.P.
Příspěvky: 896
Registrován: 29 dub 2010, 06:51
Bydliště: Chodov u Karlových Var

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od J.P. » 23 kvě 2010, 15:29

Podle mne jsou u Carabů paramery poměrně malé sklerity na bázi penisu, na výše přiloženém obrázku zřejmě chybí.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Buprestidae - PAL

anonymus

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od anonymus » 23 kvě 2010, 18:39

Ano samozřejmě máte pánové pravdu, chce to přemýšlet než sem něco dám opravím ten nesmysl - omlouvám se za mystifikaci. :blush U drabčíků jsou paramera připojeny ke kořenu penisu a prakticky po vytažení penisu jej obalují.

marion
Příspěvky: 3690
Registrován: 29 dub 2010, 05:49

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od marion » 24 kvě 2010, 08:49

U střevlíků-pokud jsem pozoroval je to drobný párový sklerotizovaný útvar u baze penisu, taková tá sklerotizovaná křidélka když penis vyndáš. Pro naše území jsem prakticky potřeboval jen k odlišení Pterostichus nigrita-rhaeticus. V Hůrkovi je obrázek jen pravé paramery. tvoří tak 1/5 a méně vělikosti penisu. Bohužel obrázek jsem nenašel.

Uživatelský avatar
buprestidae
Příspěvky: 69
Registrován: 29 dub 2010, 19:06
Bydliště: Jižní čechy,Lomnice nad Lužnicí
Kontaktovat uživatele:

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od buprestidae » 26 črc 2010, 08:38

Prosím o radu. Kde najdu epipleury u krasců? To jsou okraje krovek viditelné ze spoda?

anonymus

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od anonymus » 26 črc 2010, 08:51

epipleury = okraje krovek zahnuté dospod, shora neviditelné, .... epipleury.. okraj krovek sahají od base ke konci krovek - úzký proužek co je vidět z boku ...

Uživatelský avatar
buprestidae
Příspěvky: 69
Registrován: 29 dub 2010, 19:06
Bydliště: Jižní čechy,Lomnice nad Lužnicí
Kontaktovat uživatele:

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od buprestidae » 26 črc 2010, 09:53

Aha díky. A mohu se zepteat kde se dají najít tyto naučné fotogtafie?

Uživatelský avatar
Renno
moderátor
Příspěvky: 888
Registrován: 30 dub 2010, 15:08
Bydliště: Podkrkonoší - Trutnov

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od Renno » 26 srp 2010, 22:06

Rybníky s pestrými litorálními porosty..mohl by mi někdo vysvětlit význam toho slova...díky
celosvětově - rod Trichodes, Pyrochroidae, Calosomatina, okrajově Paussidae, Lucanidae

Uživatelský avatar
Radim
Příspěvky: 462
Registrován: 29 dub 2010, 07:47
Bydliště: Zlaté Hory - Salisov
Kontaktovat uživatele:

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od Radim » 26 srp 2010, 22:13

Litorál je mělký dobře prosvětlený okraj vody, který bývá většinou zarostlý vodní vegetací...
Radim Gabriš
Coleoptera CE, Neuropterida E.

Uživatelský avatar
Renno
moderátor
Příspěvky: 888
Registrován: 30 dub 2010, 15:08
Bydliště: Podkrkonoší - Trutnov

Re: Odborné výrazy

Příspěvek od Renno » 26 srp 2010, 22:22

díky radime
celosvětově - rod Trichodes, Pyrochroidae, Calosomatina, okrajově Paussidae, Lucanidae

Odpovědět

Zpět na „Začínající entomologové /Beginners in entomology/“